O klubu

Jak to všechno začalo

Náš klub byl založen po několikaměsíčních úvahách v roce 1987 a v té době měl cca 40 členů. Základní myšlenkou vzniku byla zásada, že každý člen by se měl na činnosti klubu aktivně podílet, pracovat na společných akcích a fungování klubu tehdy, kdy je třeba. Iniciátorem a hlavním motorem vzniku klubu byl Václav Doležal.

Začátky byly komplikované, jako ostatně celá tehdejší doba. Zdroje pro klubovou činnost nebyly žádné a možnosti jak je získat byly značně omezené, jako ostatně veškeré podnikání. První finance jsme získali pořádáním výstavy vozidel členů na Václavském náměstí pro Pražské kulturní středisko, která vynesla na svou dobu úžasných 16.000,-Kč (korun československých).

Od  Prahy  3  se  nám  podařilo  získat  vybydlené  prostory  po  bývalém obchodě, které jsme svépomocí rekonstruovali a zřídili si tam klubovnu.

První akce

Hned jsme také začali s vymýšlením akcí a prvním naším veřejným podnikem byla ¼ míle Žižkovem 1987 na trati do vrchu U Rajské zahrady, na niž nám plakát namaloval pan Václav Zapadlík.

V roce 1988 se nám podařilo získat souhlas pro pořádání mezinárodní soutěže (byly pouze 4 pro celé Československo) a tak se zrodila Jarní rallye. Prvního ročníku se zúčastnilo 75 posádek, z čehož pouze 21 bylo domácích. Pozvánka na tento první ročník se zachovala.

Rozkvět klubu

Od té doby jsme uspořádali 32 ročníků této rallye a na rok 2020 se chystá ročník 33. Centrem soutěží byla v prvních pěti letech Zruč nad Sázavou, pak dva roky Praha, jednou Mělník a pak jsme se setkávali vždy tři roky po sobě v Třeboni, Telči, Dobříši, Solenici, Červené nad Vltavou, Kašperských Horách, Krkonoších, Vysočině a u Máchova jezera tak, abychom svým hostům, účastníkům Jarní Rallye, mohli zajistit kvalitní ubytovací a stravovací služby, zajímavou trať a pamětihodnosti kolem ní.

Kromě Jarní rallye jsme spolupořádali 10 ročníků Auto Štangl Bohemia Rallye Historic v rámco RETRO Prague, pro niž jsme zajišťovali sportovně technickou část soutěže. V roce 2007 jsme stejným způsobem spolupořádali světový sraz vozů Bugatti a v roce 2005 se nas klub podílel na organizaci Fiva World Motorcycle Rally. V tomto roce jsme také spolupořádali Oldtimer Bohemia Rally, která se konala v Mladé Boleslavi a jejím okolí. Od roku 1987 nepřetržitě pořádáme podzimní "¼ míli Žižkovem", která se v posledních 12 letech proměnila v Pražskou Noblesu a přesunula se do Jeremenkovy ulice na Praze 4. Zakončení a vyhlášení výsledků se kažý rok snažíme udělat na zajímavých místech Prahy. V roce 2017 jsme vyhlašovali výsledky na letní scéně na Vyšehradě, v roce 2018 pak na historickém parníku Vltava při hodinové plavbě centrem Prahy a v roce 2019 na Novoměstské radnici na Praze 2.

Klubové uspořádání

Předsedou klubu byl od počátku Václav Doležal, který se věnoval vedení klubu až do roku 2001, kdy odešel do pracovního důchodu, na vlastní žádost se vzdal funkce předsedy a na jeho místo přišel na dva roky Jaromír Nezval, po něm převzala předsednickou funkci paní Věra Veselá, známá motoristická aktivistka a členka Klubu závodníků veteránů. Po jejím úmrtí převzal Václav Doležal předsednickou židli ještě na jeden rok a po roce se ujal předsednictví Jan Täubel starší. Poté klubu předsedal dva roky Zdeněk Kadečka a ten klub předal do rukou Petra Navrátila, který jej vede dodnes.

Na malý klub o řádově 25 lidech je to tedy aktivit až dost. Snažíme se doplňovat své řady o mladé lidi, vlastní děti a jejich přátele, jedinou podmínkou je ochota pracovat pro společnou věc. Jako jeden z mnoha klubů veteránského světa, se zúčastňujeme práce ve FKHV a jejím prostřednictvím i ve FIVA.

Nejen práce ale i zábava!

Protože většina členů klubu vlastní historická vozidla se dvěmi, třemi či čtyřmi koly, zúčastňujeme se každoročně jako klubový tým řady akcí a soutěží doma i v zahraničí. Není výjimkou, že na společnou akci vyrazí šest, osm posádek a doprovod, tedy 14 a více lidí.

Vytvořte si webové stránky zdarma!