Pražská Noblesa 7. 10. 2023

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

- beru na vědomí, že Jízda pravidelnosti Jeremenkovou ulicí dne 7. 10. 2023

(dále jen Jízda) se bude konat na veřejných komunikacích za běžného provozu a pořadatelé žádným způsobem nezajišťují uzavření tratě a bezpečnost účastníků ani třetích osob, ani neodpovídají za jakoukoliv škodu, kterou v rámci své účasti na Jízdě způsobím sobě či třetím osobám;

- se zavazuji respektovat písemné či ústní pokyny pořadatelů a počínat si ohleduplně tak, aby nedošlo k poškození na zdraví či majetku.

V případě nerespektování tohoto závazku mohu být z Jízdy pravidelnosti vyloučen.

- prohlašuji, že vozidlo, se kterým se zúčastním Jízdy, je v řádném technickém stavu a nepředstavuje ohrožení zdraví či majetku, vozidlo má platnou STK nebo Testaci historického vozidla, platnou Registrační značku nebo Zvláštní registrační značku, umožňující legální pohyb po veřejných komunikacích, včetně Jízdy pravidelnosti;

- prohlašuji, že jsem řádně pojištěn proti škodě (pojištění zákonné odpovědnosti za provoz motorového vozidla apod.), kterou bych eventuálně mohl v rámci účasti na Jízdě způsobit na zdraví či majetku sobě i třetím osobám.

Podepsáním přihlášky se zavazuji, že budu se svojí posádkou splňovat a dodržovat platná hygienická nařízení Ministerstva Zdravotnictví ČR ke dni konání Pražské Noblesy a jsem si vědom právních následků nepravdivého čestného prohlášení i trestného činu šíření nakažlivé choroby.

Vytvořte si webové stránky zdarma!